POMÁHÁME BUDOVAT ÚSPĚŠNÉ ZNAČKY

VÝZKUM TRHU

Podívat se na výrobek nebo službu očima spotřebitele a nahlédnout alespoň na chvíli do jeho myšlení, to je pro člověka z marketingu zkušenost k nezaplacení. Najednou je jasné, proč se naše novinka neprodává, co lidi tolik oslovuje na nabídce konkurence, či proč si po 6-měsíční TV kampani pamatuje naši značku pouze zlomek populace.

Naše společnost se zaměřuje již dlouhá léta na kvalitativní výzkum, který umožňuje do hloubky zjišťovat motivace a bariéry respondentů, mapovat jejich rozhodovací proces, odhalit důvody jejich jednání atp.

Od roku 2013 nabízí naše společnost také služby v oblasti kvantitativního výzkumu a mezi klienty je vysoce oblíbená forma kombinované metodiky - kvali-kvant výzkumů, kde náš tým dokáže úzce spolupracovat na obou fázích výzkumu a přinést tak vysoce kvalitní výstupy a doporučení pro danou problematiku. 

Naše kvantitativní oddělení využívá i inovativní metodologie, které staví např. na poznatcích behaviorální ekonomie (D. Kahneman), které lépe umožňují přiblížit se realitě nákupního rozhodování našich spotřebitelů či zákazníků. Zároveň jsme schopni našim klientům zajistit i realizaci následného kroku – implementaci výsledků studie a zefektivnění komunikace na základě využití těchto BE principů v praxi.

CONFESS Research v oblasti kvalitativního a kvantitativního výzkumu nabízí:

Rozhodnete-li se využít služby CONFESS Research i v oblasti výzkumu kvantitativního, zrealizujeme jej pro vás ve spolupráci s partnerskou agenturou, která je členem SIMAR a ESOMAR a splňuje všechny standardy těchto oborových asociací pro sběr a zpracování dat. Naše přidaná hodnota spočívá v koordinaci s předchozími nebo následnými kvalitativními fázemi a v analýze získaných dat.

 

NAŠE VÝHODY

inovace zkušenost spolehlivost entuziasmus praktické výstupy

NAŠI KLIENTI

zobrazit vše