WE HELP TO BUILD SUCCESSFUL BRANDS

REFERENCES

 

  

Řekli o nás: 

Milan Koníček, Marketing Director Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.
Spolupráci s Confess Research hodnotím velmi pozitivně z několika důvodů. Doporučení zahrnují poznatky a zkušenosti z různých kategorií a jsou relevantní pro naše strategická rozhodnutí. Inovativní metodologie, flexibilita a kvalita Accountů nám přináší výraznou přidanou hodnotu.

 

Ondřej Široký, Brand manager, Douwe Egberts Czech Republic s.r.o..
Za dobu, kterou jsem měl možnost spolupracovat se společností Confess, jsem se přesvědčil, že se jedná o profesionály na svém místě.  S Radkou Malik a Confess spolupracuji kontinuálně a vždy mi dokáží navrhnout a připravit výzkum tak, aby co nejlépe nacházel cestu k odpovědím, které potřebuji z výzkumu vyzískat. Často se jednalo o nové formy, ke kterým jsem byl z počátku skeptický, ale později se ukázalo, že se jednalo o nejlepší možný přístup. 
Výsledky a doporučení jsou prezentovány jasnou formou. Dokáží v nich promítnout a najít propojení se staršími výzkumy, které jsme s nimi realizovali a tím poskytnout opravdu komplexní pohled na zkoumanou otázku.

 

Kolafa Jan, Brand Manager, Danone:
Moje zkušenost s agenturou Confess je velmi pozitivní. Spolupracovali jsem na projektu inovativního výzkumu Alive Dream,který vyžaduje velmi kvalitní moderátory. Hlavním přínosem agentury Confess jsou dobré strukturované výstupy výzkumu s jasnými doporučeními.
 
Jaromír Neuman, Manažer průzkumu trhu, ČSOB
CONFESS Research  je pro nás jednou z klíčových agentur na trhu v oblasti kvalitativního výzkumu. Nejvíce si na vzájemné spolupráci cením flexibilitu, schopnost pochopení našich potřeb a cit pro nevyřčené motivace chování klientů.    
 
Renata Týmová, ředitelka, Výzkum programu a auditoria, Česká televize
V posledních dvou letech  využila Česká televize služeb společnosti pro výzkum trhu Confess research, a to při několika projektech kvalitativního charakteru. Jednalo se o test pilotních pořadů, které ČT připravuje do vysílání. Závěry z těchto výzkumů jednoznačně pomohly tvůrcům pořadů v konečné fázi výroby a umožnily pořady „dopilovat“ ku spokojenosti diváků ČT.

Jan Aussenberg, Research & Cust.Communication dept., Senior Analyst, RWE a.s.
Se společností Confess Research spolupracujeme v oblasti kvalitativních výzkumů dlouhodobě a máme s ní ty nejlepší zkušenosti. Na Confessu oceňujeme profesionální moderátorský tým, inovativní metody, rychlost a pružnost a především jejich schopnost správně pochopit naše potřeby.

 

OUR BENEFITS

innovation experience reliability enthusiasm actionable reports

OUR CLIENTS

display all