TV pořad Kouzelná školka očima předškolních dětí

TV pořad Kouzelná školka očima předškolních dětí

Zadání

Získat od dětí předškolního věku zpětnou vazbu na pořad „Kouzelná školka“ a jeho moderátory a inspirovat se pro jeho další rozvoj, aby si udržel vysokou oblibu mezi dětmi i jejich rodiči.

Řešení

Děti jsou jiné, než dospělí. A různí se i mezi sebou – každý rok věku přitom hraje velkou roli. Přihlédli jsme k tomu při nastavení projektu a díky tomu tvůrcům dodali řadu tipů, jak pořad udržet na výsluní zájmu různě starých kluků a holčiček. Na příkladech konkrétních dílů Kouzelné školky jsme vysledovali, co děti baví a táhne je k pořadu, a co je naopak mate nebo nudí. Díky stejnorodým miniskupinkám a vhodným technikám jsme zjistili, jak odlišné jsou už v předškolním věku názory dívek od reakcí chlapců, a jak s tím u pořadu pracovat. Využili jsme i rodiče malých respondentů – pomáhali s „domácím úkolem“, paralelně s dětmi pořad hodnotili a v závěru diskuse si dokonce „zasoutěžili“ (a my díky tomu odhalili, jaké prvky utkvěly v paměti dětem a jaké dospělým). Závěrečná zpráva nakonec obsahovala více než desítku vizuálně rozpracovaných možných témat do budoucna.

To, že vhodným přístupem lze vytěžit cennou inspiraci i od úplně malých dětí, nám později potvrdil i projekt Týýý Brďo od stejného zadavatele.


Pokud chcete vědět více o výzkumech TV pořadů, testech moderátorů či výzkumech s dětmi, kontaktujte Petru Víškovou a to na tel: +420 731 102 333, případně e-mailem: viskova@confess.cz.