Nákupní chování a rozhodovací proces

NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ A ROZHODOVACÍ PROCES

Pro výzkum nákupního chování a mapování "customer journey" využíváme:

https://www.confess.cz/wp-content/uploads/2018/08/shutterstock_225994960-e1535467158244.jpg

Asistované nákupy

Asistované nákupy kombinované s hloubkovými rozhovory často používáme jako úvodní výzkum v oblasti nákupního chování. Umožňují získat vhledy do rozhodovacího procesu ve zkoumané kategorii a pomáhají mapovat „customer journey“, tj. postup, kde a jak dochází k úvodnímu výběru značky (před nákupem vs. spontánně v průběhu nákupu) a jak je samotný nákup dále ovlivněn situací v místě prodeje (role akcí, obalů, aktivit konkurence).

https://www.confess.cz/wp-content/uploads/2018/08/shutterstock_236161768-e1535467312319.jpg

Mobile Blitz

Mobile Blitz výzkumy přes mobilní telefony umožňují získat okamžitou reakci z místa nákupu a zmapovat, kde a proč si zákazník vybraný výrobek nakoupil. Díky faktu, že každý z nás má mobilní telefon neustále u sebe, je možné v rámci výstupu sesbírat množství fotografií z místa prodeje (vystavení na regále, promo akce, které stimulovaly nákup) a získat tak v krátkém čase velké množství informací z různých míst republiky.

 

https://www.confess.cz/wp-content/uploads/2018/08/shutterstock_524084563-e1535479610523.jpg

Kvantitativní shelf test

Kvantitativní shelf test umožňuje změřit, jaké budou preference výrobku při vystavení na regále vedle konkurence a při různých úrovních ceny. Odpovídá na otázky jako např. „Je váš výrobek jasně rozpoznatelný na regále mezi konkurencí?“ nebo „Při jaké ceně se bude váš výrobek nejvíce prodávat?“ Díky on-line sběru dat na velkém vzorku zákazníků dokáže změřit reakce i na několik obalů či velikostí výrobku a pomůže vám zvolit si tu správnou cenovou i produktovou strategii.